Cookiebeleid VILLAS

ARTIKEL 1. Definitie

We gebruiken de volgende definities:

 • Toestelcategorieën of eindapparatuur: toestellen zoals laptop of desktop, smartphone, tablet, …
 • Cookies: kleine tekstbestanden in alfanumeriek formaat die op uw toestelcategorieën worden geplaatst of gelezen wanneer u onze site bezoekt en gebruikt. Wanneer u een site bezoekt, wijzen de cookies anoniem een unieke referentie toe aan elke gebruiker. Ze maken het ook mogelijk om het latere gebruik van de site door de geïdentificeerde persoon te vergemakkelijken aangezien u de site rechtstreeks in uw taal weergeeft.
 • Webbakens of pixeltags: (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of e-mail zijn opgenomen. Ze verzamelen informatie over het gedrag van de bezoekers aan de site. De webbakens of pixeltags worden geactiveerd wanneer een bezoeker op onze site surft of wanneer hij een weblink opent die hem via mail wordt toegestuurd en de daarmee verband houdende informatie leest. We gebruiken de technologie van de webbakens om een register op te stellen van de activiteiten van de bezoekers aan onze site. Dankzij die technologie weten we welke delen van de sites worden bezocht en wanneer en waar ze worden bezocht,

Door de combinatie van cookies en webbakens/pixeltags is het mogelijk om het webgedrag te richten op een specifieke gebruiker.

 • Computerbestanden of tracebestanden of logbestanden: bestanden die een spoor bijhouden van alle verzoeken aan de hosting server en de exploitatie ervan. Op die manier kan nauwkeurige informatie worden verzameld over het verkeer op de site en kan het publiek van de site worden geanalyseerd.

De gebruikte bestanden en technologieën kunnen tijdelijk (sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser sluit), permanent (bepaalde cookies worden verwijderd wanneer u dat zelf doet of op de geplande afloop) of beide tegelijk zijn.

Bepaalde cookies, bestanden en technologieën worden geïnstalleerd en beheerd door derden. Dat maakt het gebruik mogelijk van bepaalde functies op onze site of het delen van informatie via sociale media. Villas Decoration ziet af van alle aansprakelijkheid in geval van gebruik door derden van dergelijke bestanden en technologieën wanneer ze op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen, verwerken en/of aanvullen.

We zien erop toe dat de door VILLAS gebruikte bestanden en technologieën geen virussen of schadelijke toepassingen bevatten.

We wijzen erop dat geen enkele cookie informatie bevat die het mogelijk maakt om via telefoon, mail of post met u contact op te nemen.

ARTIKEL 2. Werking en toestemming

Wanneer u op onze site surft, verschijnt er een banner om u erop te wijzen dat er cookies worden gebruikt. Aan de hand van die banner is het mogelijk om uw gebruikerservaring te controleren dankzij het cookiebeheer dat op de site wordt aangeboden.

VILLAS maakt gebruik van drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies [kunnen niet worden uitgevinkt]

Die cookies zijn essentieel. Ze maken immers een efficiënte en vlotte verbinding mogelijk en garanderen ook uw veiligheid in de online-omgeving.

In die cookies worden anonieme gegevens verwerkt en verzameld, onder andere over de manier waarop u de site gebruikt, om uw gebruik van de site in het algemeen te vergemakkelijken.

 1. Comfortcookies [aan te vinken]

Comfortcookies vergemakkelijken uw ervaring en het gebruik van onze site door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Cookies registreren bijvoorbeeld dat u in het Nederlands op onze site surft en bij uw volgende bezoek aan de site zal hij onmiddellijk in het Nederlands worden weergegeven. Via die cookies kunnen we ook uw relevantie en interesses afstemmen op de informatie en het aanbod op de site.

 1. Commerciële cookies [aan te vinken]

We plaatsen de klantenbeleving centraal in ons bedrijfsbeleid. Om tegemoet te komen aan uw verwachtingen met betrekking tot uw interesses verzameld op onze site maar ook op andere sites en sociale media, wordt de inhoud van de reclame van VILLAS gepersonaliseerd volgens uw wensen. Cookies gebaseerd op het toetsen van de aspecten van uw persoonlijkheid worden door VILLAS en door derden gebruikt voor commerciële doeleinden maar ook op sociale media.

De webbanner, die verschijnt bij uw bezoek aan onze site, geeft u de mogelijkheid om de comfortcookies en de commerciële cookies aan te vinken. Door de cookies op de site te aanvaarden, aanvaardt u ook ons cookiebeleid met betrekking tot het gebruik ervan, dat erin beschreven is. U kunt op ieder ogenblik uw voorkeuren voor het gebruik van cookies wijzigen. Functionele cookies kunnen niet worden geweigerd aangezien ze essentieel zijn voor het tot stand brengen van een gepaste en efficiënte verbinding.

ARTIKEL 3. Type persoonsgegevens en verwerking

Het gebruik van onze site houdt in dat er automatisch gegevens worden verzameld via cookies of andere systemen die informatie opslaan. Het type gegevens dat in deze rubriek aan bod komt, betreft onder meer het IP-adres, het gebruikte toestel, de bezochte site of de gebruikte app, de taal en het type surfer.

De categorieën persoonsgegevens hangen af van de gebruikte dienst. We bedoelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 1. gegevens afkomstig van uw interacties op de pagina’s gewijd aan de verschillende sociale media als u instemt met dit type gegevensverwerking.
 2. Wanneer u op onze site surft, kunnen de gegevens met betrekking tot uw gedragingen en gewoontes rond het gebruik van de verschillende distributie- en communicatiekanalen worden geregistreerd en dat omvat met name:
 • de lokalisatiegegevens waarmee u bij benadering kan worden gelokaliseerd;
 • de duur van het gebruik van onze diensten en producten, op welk ogenblik en hoe vaak u ze gebruikt;
 • de manier waarop u onze site gebruikt;
 • de manier waarop u gebruik maakt van de artikelen, video’s, foto’s, pagina’s die worden gezien, gelezen en gedeeld;
 • de manier waarop u op onze site bent terechtgekomen (via welk kanaal of sleutelwoord);
 • het gebruik van een antireclamesoftware en;
 • het gebruikte toestel, de gebruikte systeemsoftware of browser.

De andere gegevens worden verzameld om u een optimale ervaring te bieden op onze verschillende websupports. Dankzij de geautomatiseerde gegevensverwerking verbeteren we onze diensten en producten zodat ze worden gepersonaliseerd en aangepast aan uw behoeften en wensen.

ARTIKEL 4. Hoofdleverancier – Google Analytics

VILLAS maakt gebruik van de verkeersanalysediensten van Google Analytics. Op die manier kan VILLAS het verkeer en de interactie van de gebruikers op de site meten dankzij het gebruik van cookies, waardoor strikt anoniem bezoekstatistieken kunnen worden gegenereerd.

Aan de hand van de cookies die worden gebruikt voor informatiestatistieken met betrekking tot het surfgedrag kan de server de onderstaande gegevens automatisch verzamelen wanneer u de site bezoekt:

 • het IP-adres dat wordt toegekend telkens wanneer u inlogt;
 • de datum en het uur waarop u de site bezoekt;
 • de geraadpleegde pagina’s;
 • de gebruikte soort browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;
 • de zoekrobot en de sleutelwoorden die u gebruikt om de site van VILLAS te vinden en;
 • de gedownloade bestanden.

De verzamelde informatie wordt bewaard om het aantal gebruikers in elke sessie van de site te meten en de site te verbeteren volgens de op de site gemeten ervaring.

Google Analytics registreert informatie over de pagina(‘s) die op de site worden bekeken wanneer een gebruiker op internet surft, door middel van JavaScript-tags (bibliotheken) zoals de URL van de pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics ‘onthouden’ dankzij het gebruik van HTTP-cookies wat een gebruiker heeft gedaan op de pagina’s of hoe hij heeft geïnterageerd met de site. Google Analytics gebruikt drie JavaScript-bibliotheken (bakens) om het gebruik van de website te meten: gtag.js, analytics.js en ga.js.

In de volgende drie secties gaan we bekijken hoe elke bibliotheek gebruik maakt van cookies.

Sectie 1. gtag.js en analytics.js 

De JavaScript-bibliotheek analytics.js maakt deel uit van Universal Analytics en gebruikt ‘first-party cookies’ (ook interne cookies genoemd: cookies gekoppeld aan de domeinnaam van de pagina waarop de markeringscode is geplaatst en die verantwoordelijk is voor het controleren van een site) om:

 • een onderscheid te maken tussen de unieke gebruikers en
 • het aantal aanvragen te temperen.

Door gebruik te maken van het aanbevolen JavaScript codefragment, gtag.js en analytics.js, stellen deze cookies in op het hoogst mogelijke domeinniveau. Als het adres van uw website bijvoorbeeld blog.example.co.uk is, zal analytics.js het domein van de cookies vaststellen op .example.co.uk. Door cookies in te stellen op het hoogst mogelijke domeinniveau kunnen gebruikers op subdomeinen worden opgevolgd zonder enige bijkomende configuratie. Bij gtag.js en analytics.js is er geen cookie-instelling nodig om gegevens door te geven aan Google Analytics.

gtag.js en analytics.js stellen de volgende cookies in:

Naam van de cookies Vervaldatum Beschrijving
_ga 2 jaar Gebruikt om de gebruikers onderling van elkaar te onderscheiden.
_gid 24 uur Gebruikt om de gebruikers onderling van elkaar te onderscheiden.
_gat 1 minuut Gebruikt om het aantal aanvragen te temperen. Indien Google Analytics wordt gebruikt via Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_ <id-propriété>.
AMP_TOKEN 30 seconden tot een jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een klanten-ID op te halen bij de AMP client ID service. Andere mogelijke waarden duiden op een verzoek tot intrekking, een verzoek tijdens de vlucht of een fout bij het opvragen van een klanten-ID bij de AMP klantidentificatiedienst.
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat informatie over de campagne voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen conversietags van Google Ads-websites deze cookie, tenzij u deze optie uitschakelt.

Section 2. ga.js 

De JavaScript-bibliotheek ga.js gebruikt interne cookies om:

 • het te meten domein te bepalen
 • een onderscheid maken tussen de unieke gebruikers
 • het aantal aanvragen te temperen
 • het aantal vorige bezoeken en het tijdstip ervan te onthouden
 • informatie over de verkeersbron te onthouden
 • het begin en het einde van een sessie te bepalen
 • de waarde van de gepersonaliseerde variabelen van de bezoeker te onthouden

Standaard stelt deze bibliotheek de cookies in op het domein dat wordt aangegeven door de eigendom van de browser in het document.host en stelt hij het cookiepad op het bronniveau in (/).

Deze bibliotheek stelt de volgende cookies in:

Naam van de cookies Standaard vervaldatum Beschrijving
__utma 2 jaar vanaf de instelling of de bijwerking Gebruikt om een onderscheid te maken tussen de gebruikers en de sessies. De cookie wordt gecreëerd bij de uitvoering van de javascript-bibliotheek en in afwezigheid van bestaande __utma-cookies. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.
__utmt 10 minuten Gebruikt om het aantal aanvragen te temperen.
__utmb 30 minuten vanaf de instelling of de bijwerking Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken vast te leggen. De cookie wordt gecreëerd wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen enkele __utmb-cookie bestaat. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.
__utmc Aan het einde van de navigatiesessie Niet gebruikt in ga.js. Bepaald voor de interoperabiliteit met urchin.js. Historisch werkte deze cookie samen met de cookie __utmb om vast te stellen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie/bezoek.
__utmz 6 maanden vanaf de instelling of de bijwerking Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google worden gestuurd.
__utmv 2 jaar vanaf de instelling of de bijwerking Gebruikt om gepersonaliseerde variabele gegevens op te slaan op bezoekersniveau. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een ontwikkelaar de methode _setCustomVar gebruikt met een gepersonaliseerde variabele op bezoekersniveau. Deze cookie wordt ook gebruikt voor de verouderde methode _setVar. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

De volgende methodes kunnen worden gebruikt om de configuratie van de cookies te personaliseren:

 • _setDomainName – bepaalt het domein waarop alle cookies zullen worden ingesteld.
 • _setCookiePath – bepaalt het pad waarnaar alle cookies zullen worden ingesteld.
 • _setVisitorCookieTimeout – bepaalt de afloop van de cookie van de bezoekers van Google Analytics in milliseconden.
 • _setSessionCookieTimeout – bepaalt de afloop van de cookie van de nieuwe sessie in milliseconden.
 • _setCampaignCookieTimeout – bepaalt de afloop van de campagne-opvolgingscookie in milliseconden.
 • _storeGac – gaat naar false om de GAC-cookie te deactiveren. De standaardwaarde is true.

Sectie 3. urchin.js 

Historisch gezien, voorzag Google Analytics in een JavaScript metriek bibliotheek genaamd urchin.js. Toen de nieuwe bibliotheek ga.js werd gelanceerd, werden ontwikkelaars aangemoedigd om te migreren naar de nieuwe bibliotheek. Voor sites waar de migratie nog niet is voltooid, stelt urchin.js de cookies in op dezelfde manier als in ga.js.

Sectie 4. Google Analytics voor reclame-advertenties 

Voor klanten die gebruik maken van de advertentiefuncties van Google Analytics, zoals remarketing, wordt een ‘third-party DoubleClick’-cookie (third-party of derde cookie: cookie gekoppeld aan een andere domeinnaam dan die welke de pagina host) gebruikt naast de andere cookies die in dit document worden beschreven voor enkel die functies.

Sectie 5. Inhoudsexperiment

Voor websites die gebruik maken van de inhoudsexperimenten van Google Analytics worden de volgende cookies gebruikt voor die functies naast de andere cookies die in dit document zijn beschreven:

Naam van de cookies Vervaldatum Beschrijving
__utmx 18 maanden Gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen.
__utmxx 18 maanden Gebruikt om de afloop te bepalen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

Sectie 6. Optimise 360 

Voor websites die gebruik maken van Optimise 360 wordt de volgende cookie gebruikt naast de andere cookies die in dit document zijn beschreven:

Naam van de cookies Vervaldatum Beschrijving
_gaexp Hangt af van de duur van het experiment maar doorgaans 90 dagen. Gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en de afloop van de experimenten waarin een gebruiker werd opgenomen.

De bron van de informatie vermeld in artikel 4 is afkomstig van de site Google Analytics op het volgende adres: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Voor meer details kunt u diezelfde webpagina raadplegen die u indien nodig zal doorverwijzen naar andere meer gedetailleerde pagina’s.

ARTIKEL 5. Bewaringstermijn van de cookies 

De bewaringstermijn verschilt van cookie tot cookie. In principe blijven de cookies bewaard zolang de gebruiker ze niet wist (voor meer informatie, zie artikel 4).

ARTIKEL 6. Deactivering van cookies, webbakens, logbestanden en andere bestanden en technologieën gebruikt door VILLAS of derden 

Volg de handleiding voor het deactiveren van die elementen voor de gebruikte browser:

Via de site http://www.youronlinechoices.com/be-fr/ is het mogelijk om cookies te deactiveren door de betrokken personen de keuze te geven.

Indien u de cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de site niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden geraadpleegd en/of gebruikt. Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van cookies, webbakens, logbestanden of hulpmiddelen voor het opsporen van anti-reclametechnologieën kan het optimale gebruik van de site in het gedrang brengen.

ARTIKEL 7. Illustratie en doel van de uitwisselingen – combineren van uw persoonsgegevens & profilering binnen VILLAS

Voor een gebruiker van de VILLAS-site, gaan we zijn ervaringen op de site analyseren om onze producten en diensten te verbeteren op basis van zijn behoeften. Een ander doel van profilering is het verkopen van advertentieruimte op onze site aan adverteerders in verband met uw voorkeuren en interesses, op basis van de verwerking van anonieme gegevens die via de site zijn verzameld. Uit uw belangstelling voor VILLAS magazine kunnen wij afleiden dat u bijvoorbeeld van decoratieve voorwerpen houdt.

De parameters op de site stellen voor om uw voorkeuren of interesses toe te voegen om de gegevens onderling te koppelen voor reclame- of marketingdoeleinden.

Door informatie te koppelen op basis van verschillende categorieën personen kunnen we onze producten en diensten op u afstemmen en u producten en diensten aanbieden die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. We maken ook gebruik van profilering en persoonsgegevens om advertentieruimte te verkopen die verrijkend is voor de klanten van onze site. U zou bijvoorbeeld geïnteresseerd kunnen zijn in een advertentie die verwijst naar de e-shop van een ontwerper die meermaals in het tijdschrift VILLAS is gepubliceerd.

Inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte aan adverteerders maken het mogelijk dat de meeste van onze producten en diensten kunnen bestaan en zichzelf in stand kunnen houden. De advertentieruimte financiert niet alleen een deel van onze producten en diensten, maar biedt ook kwalitatieve commerciële voorstellen die gericht zijn op categorieën van personen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de verkoop van deze producten/diensten. We zien dat als een toegevoegde waarde voor onze producten en diensten. We streven er immers naar om u steeds meer voldoening te schenken.